Hyrje
Regjistrohu tani
BKT nuk do t'ju dërgojë asnjëherë emaile ku kërkohet të verifikoni/ndryshoni fjalëkalimet tuaja ose të ndryshoni ndonjë informacion tuajin personal.
Ju lutem të mos kryeni asnjë veprim bankar në kompjutera në përdorim nga publik I gjerë (p.sh internet kafe).
Në rast se nuk mbani mend Numrin e Klientit tuajin, ju mund ta mësoni atë nëpërmjet 4 22 66 288 Shërbimit të Klientit të BKT ose të gjithë degëve të saj.
Për një informacion më të mirë të BKT E-Banking ne ju sugjerojmë ta përdorni atë nëpërmjet Moxilla Firefox ose Internet Explorer 7 dhe versionet më lart.